Kapłani

Proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny od 1 września 2011 roku. 


W latach 2000-2011 proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP. Inicjator robudowy świątyni.


Skierowany do ośrodka duszpasterskiego w 1988 r. Mianowany w 1989 r. na pierwszego proboszcza w parafii pw. Narodzenia NMP


Wikariusz w parafii św. Gotarda, oddelegowany do prowadzenia ośrodka duszpasterskiego na Zagorzynku w latach 1985-1988.  Zainaugurował codzienną celebrację mszy św. w naszej kaplicy.


Pomysłodawca i założyciel ośrodka duszpasterskiego przy ul. Beskidzkiej, późniejszej parafii pw. Narodzenia NMP w Kaliszu.