ks. prałat Józef Sieradzan

Pomysłodawca i założyciel ośrodka duszpasterskiego przy ul. Beskidzkiej, późniejszej parafii pw. Narodzenia NMP w Kaliszu.

Edukacja

Józef Sieradzan ur. się 4.02.1912 r. w Miłkowicach n. Wartą w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po skończeniu miejscowej szkoły, kontynuował naukę w Liskowie. Szkołę średnią rozpoczął w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a ukończył w Liceum im. Piusa X we Włocławku. W 1935 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Formację seminaryjną przerwaną przez wybuch II wojny światowej zakończył w Warszawie, gdzie w 1941 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ks. Sieradzan podjął posługę duszpasterską na warszawskim Marymoncie jako wikary w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jednocześnie był prefektem w szkole zawodowej na Żoliborzu oraz wykładał na tajnych kompletach Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego. Sam podjął studia historyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Działał także pod pseudonimem „Marian” w AK.

Wojna

W czasie Powstania Warszawskiego ks. Sieradzan był wojskowym kapelanem Marymontu w stopniu kapitana. Był dwukrotnie ranny.  Za męstwo wykazane w czasie powstańczych zmagań, ks. Sieradzan został odznaczony krzyżem walecznych.  Po kapitulacji  Żoliborza 30.09.1944 r., ks. Sieradzan pozostał w powstańczym szpitalu ,a po jego ewakuacji podążył do Tworek  razem z rannymi. W grudniu 1944 r. podjął posługę jako wikariusz w kieleckiej katedrze.

Lata po wojnie

W marcu 1945 r. ks. Sieradzan został wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Kaliszu. Tu rozwinął ożywioną działalność społeczną. Jako kierownik „Caritas” zorganizował dla ubogich stołówkę a dla dzieci świetlicę i kolonie. Był także organizatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej oraz od 1947 r. Sekretarzem Generalnym i diecezjalnym asystentem okręgowym w tym stowarzyszeniu. Był również kapelanem kaliskiej straży pożarnej oraz prefektem w kaliskich szkołach średnich, przede wszystkim w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum Handlowym Zgromadzenia Kupców miasta Kalisza.

Ks. Sieradzan opracował i wydał katechizm w łącznym nakładzie 80 000 egzemplarzy oraz modlitewnik połączony ze śpiewnikiem. Drukował także obrazki  z okazji Pierwszej Komunii Św. Dochód ze sprzedaży wydawnictw przeznaczał na potrzeby „Caritas” i KSM. Założył także w Kaliszu oddział Księgarni Diecezjalnej we Włocławku oraz bibliotekę liczącą ponad 800 tomów.

Lata 50.

W 1951 r. ks. Sieradzan został administratorem parafii św. Andrzeja Apostoła w Choczu. W 1956 r. przeniesiono go do parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Jednak po roku powrócił na probostwo do Chocza, gdzie odremontował kolegiatę oraz założył Dom Samotnej Matki, rozwiązany po dwóch latach przez komunistyczne władze. W czasie wakacji prowadził kursy dla działaczy charytatywnych z Warszawy. W 1968 r. jego kandydaturze na stanowisko proboszcza w Ciechocinku sprzeciwił się Wojewódzki Urząd ds. Wyznań, ponieważ odmówił, zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski, prowadzenia księgi inwentarzowej i rejestracji punktów katechetycznych.

Kalisz – lata 60-80.

W 1968 r. ks. Sieradzan został wikariuszem w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Św. Gotarda) w Kaliszu. W 1974 r. został jej administratorem a potem proboszczem. Odnowił wnętrze Kościoła, założył centralne ogrzewanie, wykupił i zagospodarował otoczeni świątyni i plebani oraz uporządkował cmentarz parafialny. W Piwonicach wybudował salę katechetyczną, a na nowo powstałym osiedlu Zagorzynek, wobec braku zgody na budowę kaplicy, wybudował duży, wielofunkcyjny obiekt katechetyczny, który od 1986 r. służył jako ośrodek duszpasterski, a od 1989 r. jako parafia.

Ks. Sieradzan był w latach 1971-1982 wicedziekanem, a w latach 1982-1988 dziekanem dekanatu Kaliskiego drugiego. W drugiej połowie lat 70-tych XX wieku był inicjatorem i animatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Kaliszu. W połowie lat 80-tych XX wieku roztoczył opiekę nad tworzącym się Duszpasterstwem Harcerek i Harcerzy. Szczególnie ceniony przez młodzież, przez całe życie utrzymywał kontakt ze środowiskiem byłych uczniów Szkół Handlowej i Ekonomicznej.

Emerytura

W 1988 r. ks. Sieradzan przeszedł na emeryturę, po czym zamieszkał u sióstr Miłosierdzia Bożego przy ul. Poznańskiej, gdzie pełnił funkcję kapelana. Latem 1996 r. zastępował kapelana u sióstr Karmelitanek w Niedźwiadach. Przez dwa lata pełnił również posługę duszpasterską w szpitalu przy ul. Poznańskiej

Ks. Sieradzan zm. 27.09.1996 r. w Kaliszu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły setki kaliszan oraz kompania wojska. Spoczął na cmentarzu parafialnym przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu.

Odznaczenia

Za zasługi dla Kościoła został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu (1967) oraz godnościami: kapelana papieskiego (1968), kanonika kolegiaty kaliskiej (1984), prałata honorowego papieskiego (1968).

Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Medalem za Waleczność w Wojnie Obronnej 1939.

 

 

Źródło: www.katolicy.eu.