Wigilia Paschalna
  • 16 kwietnia 2022

Ta niezwykle bogata w symbole liturgia odbywa się po zapadnięciu mroku. Ta symbolika, choć na różne sposoby, odnosi się do nowego życia w Chrystusie. To on z ciemności prowadzi nas do światła, ze śmierci do życia. Wyswobadza nas od śmierci wiecznej dzięki wodzie chrzcielnej. Woda jest niezbędna do życia. Podobnie jak pokarm, dlatego po Liturgii Światła, Słowa, Chrztu następuje Liturgia Eucharystyczna.  

Zapadł zmrok... 

W kościele panowała ciemność. Przed świątynią rozpalono ognisko. Kapłan poświęcił ogień, a następnie na paschale nakreślił krzyż. Nad nim narysował grecką literę Alfa, a pod krzyżem literę Omega. Oznacza to, że na początku był Bóg i przyjdzie On także na końcu jako Miłosierny Sędzia. Między ramionami krzyża kapłan zapisał cyfry bieżącego roku. Następnie wbił w paschał pięć gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa. Nowy ogień stał się źródłem światła, od którego został zapalony paschał. Płomień paschału zajaśniał na tle ciemnego nieba. Kapłan wniósł świecę do świątyni. Jej światło, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Jezusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Na słowa kapłana: Światło Chrystusa!, wierni odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki. Zgromadzeni, podając sobie światło od płomienia paschału, zapalili także swoje świece. Liturgia Światła rozpoczęła niezwykłą uroczystość obwieszczania światu radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po Liturgii Światła następuje Liturgia Słowa. 

Po Liturgii Słowa nastąpiła Liturgia Chrzcielna. Po Litanii do Wszystkich Świętych, kapłan pobłogosławił wodę poprzez zanurzenie w niej paschału. To wyjątkowy moment, gdy wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, po czym kapłan kropi parafian wodą święconą. Tradycyjnie w dalszej części następuje Liturgia Eucharystyczna.

Podczas Wigilii Paschalnej nie sposób nie pochylić się nad tym, czym jest zmartwychwstanie. Czy powinniśmy patrzeć na nie tylko jak na zjawisko, które wydarzyło się 2000 lat temu? Każdego dnia mamy szansę na zmartwychwstanie. To odrodzenie na nowo tego, co w nas umarło. To zmiana złych przyzwyczajeń i dróg, którymi podążamy. Codziennie Bóg czyni cud zmartwychwstania, gdy odnajdujemy drogę do Niego i rodzimy się na nowo. 

Po Eucharystii i zakończeniu liturgii wierni ruszyli ulicami osiedla w procesji rezurekcyjnej, która jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa. Licznie zebrani parafianie otaczali Hostię w monstrancji, krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz figurę Jezusa Zmartwychwstałego, wzniośle obwieszczając światu radosną nowinę.