Wielki Piątek
  • 15 kwietnia 2022

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. W skupieniu i ciszy zgromadziliśmy się w świątyni na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza przede wszystkim do rozważania biblijnego opisu Męki Pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża Świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa, pamiętajmy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, nie była też niespodzianką, bo nie raz zapowiadał ją swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmartwychwstania.

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Następnym elementem liturgii Wielkiego Piątku była uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. W tym roku szczególnym wezwaniem była modlitwa o pokój na Ukrainie. W uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

Głównym wydarzeniem nabożeństwa była adoracja Krzyża. 

Na zakończenie liturgii, eucharystyczne Ciało Chrystusa, które na zawsze pozostanie gwarancją naszego zmartwychwstania, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostało uroczyście przeniesione do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu przy Grobie, w monstrancji okrytej przejrzystym welonem – symbolem całunu – został wystawiony Najświętszy Sakrament, którego adoracja trwała do późnych godzin.