Wielki Czwartek
  • 14 kwietnia 2022

Wielki Czwartek otwiera Triduum Paschalne, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Tego dnia liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus, wskazując, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie polecił apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tymi słowami Jezus ustanowił kapłaństwo służebne, szczególne włączenie apostołów i ich następców w kapłaństwo Chrystusa.

Uroczysty charakter czwartkowej Mszy św. był widoczny podczas śpiewu "Chwała na wysokości", kiedy zabiły wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy zamilkły. Po homilii miał miejsce obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom jako wspomnienie gestu Chrystusa i wyrażenia, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. 

Po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczęła się adoracja. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni – ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej pozostanie bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.