KOMUNIKAT
  • 09 kwietnia 2020

Drodzy Parafianie, w Wielką Sobotę chciałem przejść ulicami naszego osiedla, aby pobłogosławić pokarmy na stół wielkanocny. Niestety ze względu na okoliczności ograniczające możliwość przemieszczania się, po konsultacji z odpowiednimi organami doszedłem do wniosku, że chcąc dochować wierności obowiązującym przepisom nie będę mógł tego dokonać. 

Proszę Was o zrozumienie i zachęcam do zachowania wszelkich zasad określających nasze funkcjonowanie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.   

Zgodnie z wytycznymi Ks. Biskupa święconka w tym roku ma mieć charakter liturgii domowej. (Tekst modlitwy poniżej)

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Parafian i zachęcam do duchowej łączności w modlitwie transmitowanej na Facebooku

 

Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00

                (bez udziału wiernych)

Wielki Piątek Droga Krzyżowa godz. 14.30

                (bez udziału wiernych)

                Liturgia Męki Pańskiej godz. 18.00

                (bez udziału wiernych)

Wielka Sobota transmisja poświęcenia pokarmów godz. 11.00 (bez udziału wiernych) 

                Msza św. Wigilii Paschalnej godz. 20.00 

                (bez udziału wiernych)

Adoracja Pana Jezusa w czwartek od godz. 19.00 - 22.00

w piątek od godz. 8.00 - 22.00 w sobotę od godz. 9.00 – 19.00

Przychodząc na adorację proszę zachować określoną liczbę osób (5) przebywających w kościele. 

Adoracja również transmitowana na Facebooku

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.