Aktualności

  • 25 listopada 2018

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - jest to ostatnia niedziela zamykająca rok liturgiczny, przed I niedzielą Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny.


  • 11 listopada 2018, 19:00

Równocześnie z biciem dzwonów o godzinie 1200, w naszej parafii rozbrzmiały słowa Hymnu Polski. Po odśpiewaniu Hymnu rozpoczęła się dzisiejsza, uroczysta Msza Święta, a rozpoczęła się ona słowami pieśni ,,Gaude Mater Polonia”, wyśpiewanymi przez chór Lira. Na zakończenie Mszy Świętej mieliśmy okazję wysłuchać pieśni patriotycznych przeplatanych czytaniem poezji dla pokrzepienia serc.


  • 04 listopada 2018, 19:30

Tradycyjnie już w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych do naszej parafii przybyli członkowie wspólnoty Bractwa Świętego Józefa z kaliskiego sanktuarium, którzy razem z braćmi z naszej wspólnoty modlili się za zmarłych członków Bractwa Świętego Józefa i zmarłych ze swoich rodzin. 


  • 01 listopada 2018

Nie tylko w dniu uroczystości Wszystkich Świętych, ale każdego dnia należy pamiętać, że naszą powinnością jest modlitwa za zmarłych. 


  • 21 października 2018

Dokładnie 7 lat temu do naszej parafii zawitała Matka Boża w kopii Cudownego Obrazu z Jasnej Góry.


  • 19 października 2018

,,Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy" - błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

 


  • 16 października 2018

16 października 1978 roku, metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię - Jan Paweł II.


  • 14 października 2018

Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Papieskiego było ,,Promieniowanie Ojcostwa" nawiązujące do roli ojca we współczesnym świecie.


  • 03 września 2018

Zapraszamy parafian i gości w niedzielę 9 września.


  • 20 czerwca 2018

27 maja - piękny i ważny dzień w życiu naszych Dzieci i ich Rodziców.