Boże Narodzenie w naszej parafii
  • 24 grudnia 2018

,,W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania». 
(Łk 2, 1-14)
 

Niech Wam Bóg błogosławi! Niech strzeże przed wszelkim złem i napełnia życie Waszych rodzin pokojem, miłością i odwagą wiary. 

Niech każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku przepełniony będzie obecnością Boga, a życie Wasze niech będzie otoczone opieką Matki Bożej i Świętego Józefa. Szczęść Boże! 

Ks. Robert Lewandowski
Proboszcz