Króluj nam Chryste
  • 23 grudnia 2018

W niedzielę 23 grudnia na Mszy Świętej o godz. 12.00, po okresie przygotowania, czterech chłopców zostało włączonych do grona ministrantów w parafii Narodzenia NMP.

Nowymi ministrantami zostali: Jakub Gajda, Igor Leszka, Mikołaj Makowski i Tymon Pałaś. 

Obrzęd przyjęcia kandydatów na ministranta rozpoczyna się od publicznego przedstawienia kandydata wspólnocie parafialnej. Następnie chłopcy złożyli ślubowanie, w którym zapewniali o gorliwym i pobożnym pełnieniu funkcji ministranta. Po tych słowach ks. Proboszcz pobłogosławił stroje liturgiczne, które mają prawo nosić nowo mianowani ministranci. Na zakończenie każdy otrzymał legitymację ministrancką. 

W uroczystości wzięli udział rodzice ministrantów i ich rodziny. Było wiele radości, ale też łez wzruszenia z przeżywania tak podniosłej uroczystości. 

Ministrantom życzymy błogosławieństwa Bożego, głebokiej wiary i radości ze służenia przy ołtarzu. A chłopców zapraszamy, by zgłaszali się na kandydatów do grona ministrantów.