Parafialne przygotowania do Świąt
  • 22 grudnia 2018

Okres adwentu był czasem, w którym dużo ważnych i dobrych wydarzeń miało miejsce w naszej parafii...


Roraty

Od 3 grudnia ciemność w świątyni rozświetlały lampiony. Parafianie mogli każdego dnia gromadzić się na roratach. Dzieci przez 4 tygodnie mogły kolekcjonować elementy wyklejanki przygotowanej specjalnie na tegoroczne roraty. Codziennie miały szansę na zabranie figury Świętej Rodziny do swojego domu i osobistą, wyjątkową modlitwę. 


Mikołajki

Jak co roku naszą parafię odwiedził wyjątkowy gość. Na głos dzwonków i widok czerwono-białej mitry na twarzach każdego dziecka pojawił się uśmiech. Św. Mikołaj dla każdego dziecka przygotował niespodzianki.


Paczki

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym odbyła się zbiórka darów dla dzieci   Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym odbyła się zbiórka darów dla dzieci z ubogich rodzin w naszej parafii. Parafianie natychmiast podjęli działania - karteczki z imionami najmłodszych szybko znalazły opiekunów, którzy podjęli się przygotowania świątecznych paczek. Z pewnością ten wigilijny wieczór będzie dla obdarowanych dzieci jeszcze bardziej wyjątkowy dzięki niespodziewanym prezentom.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wykazały ogromną wrażliwość na potrzeby innych. Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie, ofiarność i pomoc niesioną dla najbardziej potrzebujących.

Szczególne podziękowania kieruję do osób z dzieła charytatywnego przy naszej parafii, które co roku angażują się w organizowanie pomocy dla najbardziej potrzebujących. 


Rekolekcje

Tegoroczne rekolekcje rozpoczęły się w niedzielę - 16 grudnia, a zakończyły 19 grudnia. W tym roku rekolekcyjne rozważania wygłosił ks. Jarosław Kołodziej. Ostatni dzień rekolekcji był dniem spowiedzi świętej. 

Niech miłosierdzie Jezusa, okazane przez odpuszczenie win, wyzwala pewność, że Chrystus jest blisko nas każdego dnia, że przychodzi do nas nie tylko raz w roku.


Spotkania opłatkowe

Przedświątecznemu oczekiwaniu towarzyszą świąteczne spotkania i łamanie się opłatkiem z bliskimi. 20 grudnia zebrali się na wspólnym kolędowaniu członkowie Bractwa św. Józefa, a dzień później swoje spotkanie mieli członkowie młodzieżowej wspólnoty Quo Vadis. 30 grudnia spotkanie opłatkowe miała wspólnota Żywego Różańca rodziców modlących się za swoje dzieci. Spotkania przebiegały w rodzinnej atmosferze. Tradycyjnie wszystkie spotkania opłatkowe zaczynały się od modlitwy, a członkowie wspólnot mogli składać sobie życzenia i dzielić się opłatkiem.