Adwent - czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela
  • 02 grudnia 2018

Wraz z dniem dzisiejszym rozpoczynamy okres adwentu oraz nowy rok liturgiczny. Odliczamy dni do narodzin Dzieciątka Jezus, ale spoglądamy na to spotkanie także w głębszym wymiarze – jako powtórne przyjście Pana. Na adwent składają się cztery niedziele. To bogaty w symbolikę czas przygotowania na spotkanie z Jezusem. Oczekiwanie to rodzi skruchę, pokorę, ale i budzi radość.
 

W I Niedzielę Adwentu w godzinach od 14.00 do 17.00, przedstawiciele naszej parafii udadali się do naszych domów z opłatkami na stół wigilijny. Opłatki zostały poświęcone podczas wieczornej Mszy Świętej, w sobotę - 1 grudnia. Ofiary za opłatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania naszego kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

Symbolika

Podczas adwentu kapłan przyodziewa ornat w kolorze fioletowym, który symbolizuje czas pokuty i przygotowań do pojednania z Bogiem. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje zjednoczenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. Kolor fioletowy ma też przypominać, że świat bez Boga jest smutny.

Wyjątkiem jest III niedziela adwentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Obowiązuje wówczas różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

W naszej świątyni tę symbolikę oddają świece ustawione przed ołtarzem. Każda z nich nawiązuje do poszczególnych tygodni adwentu. Jedna z nich, poprzez kolor różowy, oddaje radość związaną z zapowiedzią przyjścia Zbawiciela.

Roraty

Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie msze zwane roratami. Wyrażamy tym samym radość z przyjęcia przez Maryję nowiny od archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.

Dzieci z naszej parafii, które codzienne uczestniczą w roratach, mogą zbierać części adwentowej układanki. Ich systematyczność zostanie na zakończenie adwentu nagrodzona upominkami. Tradycyjnie dzieci przynoszą ze sobą w przygotowane lampiony. Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. (Mt 25, 1-13)

Niezwykłym przeżyciem jest z pewnością możliwość zaproszenia do swojego domu Maryi. W naszej parafii dziecko i jego rodzina przyjmują po roratach na jeden dzień figurę Matki Bożej.

Świeca roratnia (roratka)

Jest symbolem Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka, mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny.

Wieniec adwentowy 

Wykonywany jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Często umieszcza sie w nim cztery świece, które mają przypominać o czterech niedzielach adwentowych. W naszej parafii świece otaczają wieniec - pokazują drogę oczekiwania, która wiedzie do jeszcze pustego żłóbka. Co niedzielę zapala się kolejną świecę - każda z nich przybliża nas do narodzin Dzieciątka Jezus. I świeca jest świecą pokoju, II wiary, III miłości, IV nadziei. Elementy wieńca symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. W niektórych regionach naszego kraju wieniec adwentowy się święci.
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tych form przygotowania się do świąt jakimi są:

  • roraty (codziennie - od poniedziałku do piątku - o godz. 18.00)

  • rekolekcje adwentowe (w naszej parafii rozpoczną się one 16 grudnia)

  • skorzystanie z sakramentu spowiedzi

  • postanowienie adwentowe 
     

​Pamiętajmy o tym, żeby przygotować swoje serce, a nie tylko mieszkanie, prezenty, czy ubrania…
 

Niech dla każdego z nas będzie to radosny czas oczekiwania razem z Maryją na przyjście Pana Jezusa.
 

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” Łk 21,34-36