,,Gaude Mater Polonia" - ,,Raduj się, matko Polsko"
  • 11 listopada 2018, 19:00

Równocześnie z biciem dzwonów o godzinie 1200, w naszej parafii rozbrzmiały słowa Hymnu Polski. Po odśpiewaniu Hymnu rozpoczęła się dzisiejsza, uroczysta Msza Święta, a rozpoczęła się ona słowami pieśni ,,Gaude Mater Polonia”, wyśpiewanymi przez chór Lira. Słowa te oznaczają ,,Raduj się, matko Polsko”. I rzeczywiście od 100 lat jako naród możemy się cieszyć – cieszyć się wolnością, choć było wiele sytuacji pełnych niepokoju, gdzie niejednokrotnie na włosku wisiała suwerenność naszego państwa.
 

Dziś możemy powiedzieć - raduj się, matko Polsko, bo Twoje dzieci nigdy o Tobie nie zapomniały. Bo Twoje dzieci zawsze walczyły o swoją Matkę i troszczyły się o Jej wolność. To właśnie w ten sposób możemy powiedzieć o tych wszystkich, którzy nigdy nie zgodzili się na to, aby Polska na trwałe została wymazana z map świata. Którzy nie zawahali się oddać życia za wolną Ojczyznę. Co musiało być w sercu narodu? Jakie wartości musiały kryć postawy tych ludzi? Gdzie szukali siły?
 

Jako naród chrześcijański możemy stwierdzić, że to właśnie Bóg był tą siłą, a Maryja swą Matczyną Opieką niejednokrotnie pokazywała gesty Boskiej Miłości, pomagając nam w najtrudniejszych chwilach dziejowych. To wiara w Boga dodawała odwagi, aby walczyć o wolną Polskę. To wiara w Boga nie pozwalała zapomnieć o tożsamości, o tym co stanowi dla nas - jako Polaków -  najwyższą wartość, która została wyrażona w tych trzech jakże ważnych słowach: Bóg, Honor, Ojczyna.
 

Dzień dzisiejszy to z jednej strony okazja do świętowania, ale również okazja do refleksji nad tym jak ja dzisiaj troszczę się o Polskę? Co dla mnie znaczy, że jestem patriotą? W homilii mogliśmy dziś usłyszeć: ,,Dzisiaj świat nie oczekuje od nas postawy, w której będziemy musieli wziąć karabin i walczyć o wolną Polskę, ale oczekuje właśnie tych gestów i tych znaków, które będą nas wszystkich jednoczyły jako jedną rodzinę, jako Polaków, dla których Ojczyzna poza Bogiem będzie najwyższą wartością. To my musimy zadbać o to, byśmy zawsze z dumą mówili o Polsce, a w sercach nosili troskę o naszą Ojczyznę.”
 

Gdzie szukać siły i odwagi do poszukiwania i wzrastania w tych wartościach, które będą stały na straży naszej wolności? Podpowiedzią niech będą słowa pieśni, która została zaśpiewana na zakończenie dzisiejszej Mszy Świętej. Słowa, w których zwracamy się do Boga i prosimy o jego opiekę i błogosławieństwo:

 ,,Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!”

 

Nie sposób dziś skierować słów podziękowań do wszystkich tych, którzy przyszli dziś do kościoła z flagą Polski oraz tym wszystkim, którzy pamiętali o jej wywieszeniu w swoich domach. Osobne podziękowania kierujemy także dla Bractwa Świętego Józefa i wszystkich członków chóru Lira, którzy swoim pierwszym w naszej parafii występem ubogacili liturgię Mszy Świętej.