Poświęcenie witraża
  • 11 grudnia 2016, 18:16

9 grudnia bp Stanisław Napierała poświęcił witraż ku czci ks. prał. Józefa Sieradzana, znajdujący się w kruchcie naszego kościoła.

Ks. Józef Sieradzan był założycielem ośrodka duszpasterskiego na Zagorzynku w Kaliszu. Dotychczasowi proboszczowie tej parafii – ks. prał. Władysław Czamara, ks. prał. Paweł Kostrzewa i ks. Robert Lewandowski - ufundowali witraż jako dowód uznania za wielkie dzieło i wielkie serce, jakie ks. prał. Józef Sieradzan zostawił w naszej parafii.

W ten wieczór w parafii Narodzenia NMP na Zagorzynku wspólnie z licznie zgromadzonymi wiernymi modlili się bp Stanisław Napierała, ks. prał. Władysław Czamara, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku, ks. prał. Paweł Kostrzewa, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i kapłani z dekanatu kaliskiego drugiego. Uroczystego poświęcenia wizerunku kapłana dokonał bp Stanisław Napierała. Na zakończenie Mszy św. ks. Robert Lewandowski przekazał biskupowi i kapłanom fundatorom obrazy przedstawiające witraż ku czci ks. prał. Józefa Sieradzana.

_________________

Ks. Józef Sieradzan urodził się 4 lutego 1912 r. w Miłkowicach n. Wartą. Po skończeniu miejscowej szkoły, kontynuował naukę w Liskowie. Szkołę średnią rozpoczął w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a ukończył w Liceum im. Piusa X we Włocławku. W 1935 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Formację seminaryjną, przerwaną przez wybuch II wojny światowej, zakończył w Warszawie, gdzie w 1941 r. przyjął święcenia kapłańskie i podjął posługę duszpasterską na warszawskim Marymoncie jako wikary w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jednocześnie był prefektem w szkole zawodowej na Żoliborzu oraz wykładał na tajnych kompletach Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego. Sam rozpoczął studia historyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Działał także w AK pod pseudonimem „Marian”. W czasie Powstania Warszawskiego był wojskowym kapelanem Marymontu w stopniu kapitana.

W marcu 1945 r. został wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie rozwinął ożywioną działalność społeczną. Jako kierownik „Caritas” zorganizował dla ubogich stołówkę a dla dzieci świetlicę i kolonie. Opracował i wydał katechizm w łącznym nakładzie 80 000 egzemplarzy oraz modlitewnik połączony ze śpiewnikiem. Drukował także obrazki z okazji Pierwszej Komunii św. Dochód ze sprzedaży wydawnictw przeznaczał na potrzeby „Caritas” i KSM. Założył także w Kaliszu oddział Księgarni Diecezjalnej we Włocławku oraz bibliotekę.

W 1974 r. został proboszczem parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu. Na nowo powstałym osiedlu Zagorzynek, wobec braku zgody na budowę kaplicy, wybudował duży, wielofunkcyjny obiekt katechetyczny, który od 1986 r. służył jako ośrodek duszpasterski, a od 1989 r. jako parafia.

W 1988 r. przeszedł na emeryturę, po czym zamieszkał u sióstr Miłosierdzia Bożego przy ul. Poznańskiej, gdzie pełnił funkcję kapelana. Latem 1996 r. zastępował kapelana u sióstr Karmelitanek w Niedźwiadach. Przez dwa lata pełnił również posługę duszpasterską w szpitalu przy ul. Poznańskiej. Zmarł 27 września 1996 r. w Kaliszu.

 

żródło i zdjęcia: Radio Rodzina