Zakończenie roku liturgicznego
  • 22 listopada 2015, 11:12

22 listopada przypada Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. W ten sposób kończymy rok liturgiczny i rozpoczynamy nowy, w którym będzie dotyczył trzech bardzo ważnych wydarzeń: Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Roku Miłosierdzia Bożego, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP.

Dla Polski ma to szczególne znaczenie. Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

Roku Miłosierdzia Bożego towarzyszy motto, które jest nawiązaniem do fragmentu Ewangelii św. Łukasza: „Miłosierni jak Ojciec“.

Przygotowano także logo wydarzenia. Autorem znaku jest ojciec Marek I. Rupnik S.J., który tak interpretuje swoje dzieło: Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka ciało człowieka aż do głębi czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.

 

Źródło: gosc.pl/doc/2467814.Logo-i-program-Jubileuszu-Milosierdzia