Żywy Różaniec

Żywy Różaniec przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu powstał w grudniu 1991 r. z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Władysława Czamary.

Prowadzący w tym czasie rekolekcje adwentowe ojciec dominikanin Stanisław Kałdon z Krakowa, przybliżył wiernym w swych naukach wielkie znaczenie modlitwy różańcowej. Przywiózł również figurkę Matki Boskiej Fatimskiej w celu jej adoracji. Na zakończenie rekolekcji parafianie mogli u Jej stóp złożyć deklaracje uczestnictwa w Żywym Różańcu. Swoje uczestnictwo zgłosiło 60 kobiet.

Aktualnie Żywy Różaniec w naszej parafii liczy 58 osób, które zobowiązały się do codziennego odmawiania dziesiątki rózańca.

Spotkania odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00