Rada Duszpasterska

Zgodnie z I Synodem Diecezji Kaliskiej w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską. (Statut 132)

W parafii pw. Narodzenia NMP w Kaliszu Rada Duszpasterska liczy 35 osoby.

 

        SKŁAD RADY DUSZPASTERSKIEJ:
   
Bartosik Jacek Konstanciak Leszek
Bartosik Katarzyna Majzner Juliusz
Chowańska Krystyna Majzner Zofia
Chwedkowska Maria Mrowińska Małgorzata
Chwedkowski Tadeusz Mrowiński Paweł
Glubka Teresa Mrowiński Rafał
Grygielska Marzena Pietrzak Sylwia
Grygielski Wojciech Przybył Katarzyna
Henrysiak Arleta Przybył Sebastian
Henrysiak Piotr Stasiak Danuta
Huchla Izolda Stasiak Zdzisław
Huchla Wojciech  Tomala Barbara
Jarczewski Jan Urbańska Hanna
Kałuża Daria Witczak-Bembel Marzena 
Kleczewska Dorota Włosiński Rafał
Knychaus Katarzyna Woźniak Sławomir
Knychaus Piotr Woźniak Jolanta
Konstanciak Irena  

 

 

Cele i zadania Rady:

 • rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok)
 • poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej
 • przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic
 • troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych)
 • ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary
 • wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu
 • przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny
 • informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady

 

Członkowie Rady (Statut 133):

 • wikariusze
 • przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii
 • katecheci w liczbie 1-3 osób
 • organista
 • kościelny
 • po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego
 • przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób
 • przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób
 • członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. (Statut 136)