Małżeństwo

"Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie...  Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem." (Ef 5, 25-31)

 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa, aby spisać protokół przedślubny.

 Niezbędne dokumenty:

  • zgoda z parafii narzeczonego/narzeczonej na zawarcie związku małżeńskiego (jeśli pochodzi z innej parafii),
  • dowody osobiste,
  • aktualne odpisy akty chrztu, nie starsze niż 3 miesiące
  • świadectwo bierzmowania,
  • trzy dokumenty z USC, jeżeli ślub zawarty w Kościele wywierał będzie skutki cywilnoprawne (małżeństwo konkordatowe)
  • zaświadczenie z odbytego kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego,
  • ksero i oryginał (do wglądu) świadectwa ukończenia katechizacji w szkole średniej.