Bierzmowanie

"Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem." (1 Kor 12,13)

 

Aktualnie w naszej parafii trwają przygotowania do sakramentu bierzmowania dla osób z roczników 1999 i 2000 (I i II klasa gimnazjum). Spotkania kandydatów odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 10.00.

Zgodnie z normami, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego, wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i otrzymywać je w parafiach, do których należą. Sakrament bierzmowania można udzielić także wiernym spoza parafii, wyłącznie za zgodą proboszcza.

Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udzieli kandydatom biskup w 2015 roku.

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy katolickiej.

2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.

3. Udział kandydatów w spotkaniach odbywających się w parafii.

 

Kandydaci gotowi do przyjęcia sakramentu przedkładają dokumenty:

- metryka chrztu,

- pisemne zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania – uczestnictwo w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

- wybór świętego patrona, którego imię chce przyjąć,

- personalia świadka bierzmowania. 

 

Świadek bierzmowania - warunki:

- ukończony 16 rok życia,

- przyjęte sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),

- życie zgodne z wiarą,

- dopuszcza się rodzica bierzmowanego jako świadka.