I Komunia Święta

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki." (J 6, 51)

 

I Komunia Święta odbywa się w naszej parafii tradycyjnie w czwartą niedzielę maja.

W 2023 roku I Komunia Święta odbędzie się 28 maja na Mszy św. o godz. 10.00 i o godz. 12.00.

Tydzień wcześniej na Mszy św. o godz.12.00 odbędzie się rocznica I Komunii Świętej. 

 

Do sakramentu przystępują dzieci, które pochodzą z parafii. Zgodnie z normami, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego, wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i otrzymywać je w parafiach, do których należą. I Komunii Świętej można udzielić także wiernym spoza parafii, wyłącznie za zgodą proboszcza.

Do pełnego uczestnictwa w Eucharystii dzieci przygotowuje katechetka, p. Dorota Kleczewska.