Chrzest

"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony" (Mk, 16:16)  

"...ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

 

Zgodnie z normami, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego, wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i otrzymywać je w parafiach, do których należą. Sakrament chrztu można udzielić także wiernym spoza parafii, wyłącznie za zgodą proboszcza.

 
Niezbędne dokumenty do zgłoszenia chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • akt ślubu kościelnego rodziców (dokument konkordatowy),
  • zaświadczenia od proboszcza parafii rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.