Historia parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Rozbudowa osiedla Zagorzynek*

W drugiej połowie lat 70-tych, na terenach należących do parafii św. Gotarda w Kaliszu, nastąpiła rozbudowa osiedla Zagorzynek. W związku z rosnącą liczbą mieszkańców, powstała pilna potrzeba stworzenia warunków lokalowych do katechizacji. Początkowo lekcje religii odbywały się w domu prywatnym przy ulicy Grunwaldzkiej 23. Zwiększająca się liczba katechizowanych była głównym powodem, dla którego ks. prałat Józef Sieradzan - proboszcz parafii św. Gotarda, wystąpił do władz miasta Kalisza z prośbą o zezwolenie na budowę obiektu katechetycznego na osiedlu Zagorzynek. Po zgromadzeniu dokumentów, 24 lutego 1982 roku uzyskano decyzję Zarządu Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na mocy której działka przy ulicy Beskidzkiej 5 została oddana w wieczyste użytkowanie parafii. Projekt techniczny jednopiętrowego budynku wykonał architekt Feliks Hertz z Kalisza.

Budowa przy ul. Beskidzkiej 5

W dniu 10 czerwca 1982 roku firma Kazimierza Krawca z Raszkowa rozpoczęła prace budowlane, a 1 września 1983 roku rozpoczęto nauczanie religii w nowym obiekcie. Począwszy od 2 lutego 1984 roku, w każdą niedzielę i święta odprawiano dwie msze św., celebrowane przez duszpasterzy z parafii św. Gotarda. 2 września 1984 roku ks. bp Jan Zaręba - Ordynariusz Włocławski - dokonał aktu poświęcenia kaplicy, której nadał wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Posługa księży

Na terenie kaplicy duszpasterstwo pełnili księża z parafii św. Gotarda - proboszcz ks. Józef Sieradzan oraz wikariusze ks. Zygmunt Kuśmierek i ks. Józef Waszak.  Od 1 lipca 1985 roku posługę duszpasterską na terenie Zagorzynka sprawował wikariusz ks. Jan Anklewicz. Z chwilą jego zamieszkania na plebanii w kaplicy rozpoczęto codzienną celebrację mszy św.

Ośrodek Duszpasterski, ks. prałat Józef Sieradzan

Z początkiem 1985 r. ks. J. Sieradzan wystąpił do Kurii Diecezjalnej we Włocławku z projektem wydzielenia samodzielnej placówki duszpasterskiej przy kaplicy pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.  W dniu 1 kwietnia 1986 roku dekretem ks. bp Jana Zaręby został utworzony Ośrodek Duszpasterski przy kaplicy, a duszpasterzem został mianowany ks. prałat Józef Sieradzan.

Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ks. prałat Władysław Czamara

 "O jedno proszę Boga, tego tylko poszukuję, abym zawsze przebywał w Jego domu" - powyższymi słowami umieszczonymi na obrazku prymicyjnym w dniu 3 lipca 1988 roku rozpoczął homilię nasz nowy duszpasterz ks. dr Władysław Czamara.

W dniach od 6 do 8 września 1989 roku mieszkańcy osiedla przeżywali wielkie święto. Z części parafii św. Gotarda i Miłosierdzia Bożego erygowano parafię. Wszedł w życie dekret, mocą którego w miejsce dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego, utworzono parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, a jej administratorem został mianowany ks. dr Władysław Czamara.

W świątyni gościł ks. bp Henryk Muszyński, Pasterz Diecezji Włocławskiej. Dnia 7 września o godzinie 18:00 odbyła się uroczysta Msza św., w trakcie której ks. Biskup Ordynariusz dokonał erekcji parafii. Mszę św. sprawował ks. prałat Józef Sieradzan wraz z ks. prałatem B. Jóźwiakiem i ks. kan. L. Andrzejczakiem. Ks. biskup wygłosił homilię w czasie mszy św., a po jej zakończeniu poświęcił chorągiew ufundowaną przez wiernych.

Proboszczowie w parafii

Ks. prałat Władysław Czamara pełnił funkcję duszpasterza naszej parafii do końca czerwca 2000 roku.

Z dniem 1 lipca funkcję proboszcza objął ks. Paweł Kostrzewa.

Od września 2011 posługę duszpasterską w parafii pw. Narodzenia NMP sprawuje ks. proboszcz Robert Lewandowski.  

 

Parafia dziś

Liczba wiernych: ponad 2300

Odpust: Narodzenia NMP - 08.09

 

Przeczytaj o rozbudowie świątyni

 

*Na podstawie opracowania ks. Adama Marczyńskiego, 2006r.